EDISON CAMPUS ECOPARK 096 880 8386
EDISON CAMPUS AN KHÁNH 098 996 1616
vi en
EDISON SCHOOLS<br>SÁNG TẠO VÌ CUỘC SỐNG
EDISON SCHOOLS<br>SÁNG TẠO VÌ CUỘC SỐNG
EDISON SCHOOLS<br>SÁNG TẠO VÌ CUỘC SỐNG
EDISON SCHOOLS<br>SÁNG TẠO VÌ CUỘC SỐNG
03Cấp học & hệ đào tạo
1 trong 3Trường học đổi mới sáng tạo toàn quốc
100%Giáo viên đạt chứng nhận nhà giáo dục sáng tạo - MIE
02Cơ sở
+2000Học sinh

Các điểm trường trong hệ thống của chúng tôi

Edison Schools

Cùng Edison bắt đầu ngay hành trình phát triển
năng lực tự thân !

Quý phụ huynh cần sự hỗ trợ?

Quý phụ huynh vui lòng để lại thông tin liên lạc. Nhà trường sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể!