EDISON CAMPUS ECOPARK 096 880 8386
EDISON CAMPUS AN KHÁNH 098 996 1616
vi en
EDISON SCHOOLS<br>SÁNG TẠO VÌ CUỘC SỐNG
EDISON SCHOOLS<br>SÁNG TẠO VÌ CUỘC SỐNG
EDISON SCHOOLS<br>SÁNG TẠO VÌ CUỘC SỐNG
EDISON SCHOOLS<br>SÁNG TẠO VÌ CUỘC SỐNG
03Cấp học & hệ đào tạo
1 trong 3Trường học đổi mới sáng tạo toàn quốc
100%Giáo viên đạt chứng nhận nhà giáo dục sáng tạo - MIE
02Cơ sở
+2000Học sinh

Các điểm trường trong hệ thống của chúng tôi

Edison School

Innovation for life

Quý phụ huynh cần sự hỗ trợ?

Parents, please leave your contact information. The school will contact you as soon as possible!