Cấu trúc asked - Công thức, cách dùng asked siêu ngắn gọn dễ nhớ - Edison Schools

Cấu trúc asked – Công thức, cách dùng asked siêu ngắn gọn dễ nhớ

Cấu trúc asked – Công thức, cách dùng asked siêu ngắn gọn dễ nhớ

Cấu trúc asked – Công thức, cách dùng asked siêu ngắn gọn dễ nhớ

02/08/2022

Việc đặt một câu hỏi trực tiếp trong tiếng Anh khá dễ dàng và thường xuyên được sử dụng. Thế nhưng nhiều bạn vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi đặt các câu hỏi gián tiếp với asked. Tùy theo hoàn cảnh và câu hỏi của người nói mà asked sẽ có cấu trúc khác nhau. Vậy asked có những cấu trúc nào? Ngoài việc dùng để tường thuật lại câu hỏi, asked còn có cách sử dụng nào khác không? Theo dõi ngay bài viết dưới đây để tìm hiểu chi tiết hơn về cấu trúc asked và cách sử dụng asked trong tiếng Anh nhé.

Cấu trúc asked trong tiếng Anh

Đối với từng dạng câu hỏi trực tiếp thì cấu trúc asked sẽ được sử dụng khác nhau. Cùng phân tích 3 dạng câu sau đây để hiểu rõ hơn về cấu trúc asked trong tiếng Anh nhé.

cấu trúc asked

Cấu trúc asked dạng Yes/No question

Yes/No question là dạng câu hỏi mà người trả lời sẽ đưa ra lựa chọn là Yes hoặc No. Đây là dạng câu hỏi vô cùng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày.

Cấu trúc câu ở dạng gián tiếp:

S asked (sb) if/ whether Clause
wanted to know
wondered

 

Ví dụ: Do you like cartoon movie? – She asked.

→ She asked me if/whether I like cartoon movie. (Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có thích phim hoạt hình không).

Cấu trúc asked dạng Wh-questions

cấu trúc asked

Câu hỏi dạng Wh-questions là dạng câu có từ để hỏi bắt đầu bằng Wh. Ví dụ như: What, When, Where, Why, Which…. Đây là một trong những dạng câu hỏi khá phổ biến và được sử dụng thường xuyên.

Cấu trúc câu ở dạng gián tiếp:

S asked (sb) Clause
wanted to know
wondered

 

Ví dụ: Where do you live? – She asked.

→ She asked me where I live. (Cô ấy hỏi tôi nơi tôi sống).

Ví dụ: What time is it? – My mother asked.

→ My mother asked me What time it is.

Cấu trúc asked dạng câu mệnh lệnh

cấu trúc asked

Cấu trúc asked ở trong câu mệnh lệnh sẽ mang ý nghĩa là yêu cầu hoặc đề nghị.

Cấu trúc câu trực tiếp:

V-inf/ Don’t + V-inf, please

Cấu trúc câu gián tiếp:

S + asked/told/advised/ordered/wanted/warned + sb + (not) + to V-inf

Ví dụ: Open the book page 96, please – My teacher said.

→ My teacher asked us to open the book page 96. (Giáo viên yêu cầu chúng tôi mở sách trang 96).

Bài tập vận dụng cấu trúc asked

Bài 1:

Yêu cầu: Viết lại câu sau với cấu trúc asked mà nghĩa của câu không bị thay đổi.

 1. “Don’t go home late” – My mother said.

→ My mother asked…………………………………………………………………………

 1. “What do you want for breakfast today, Lan?” – Mai asked.

→ Mai asked ………………………………………………………………………………..

 1. “Can I borrow your umbrella?” – She asked.

→ She asked…..…………………………………………………………………………….

 1. “Where are you going next month?” – She asked

→ She asked…..…………………………………………………………………………….

 1. “Do you love me?” – Peter asked Min

→ Peter asked………………………………………………………………………………..

 1. “Do you like Messi or not?” – He asked.

→ He asked………..………………………………………………………………………….

 1. “How many subjects have you finished since 2021?” – The teacher asked Peter.

→ The teacher asked ………..………………………………………………………………

 1. “Turn off the light, please” – My sister said.

→  My sister asked ………..…………………………………………………………………

 1. “Do you like listening to music or not?” – She asked.

→ She asked………..…………………………………………………………………………

 1. “Where is the best place to travel in the summer?” – Linda asked.

→ Linda asked………..……………………………………………………………………….

 

Đáp án

 1. My mother asked me not to go home late.
 2. Mai asked What Lan wanted for breakfast that day.
 3. She asked me whether/if she could borrow my umbrella.
 4. She asked me where she was going next month.
 5. Peter asked Min if/ whether she love him.
 6. He asked me whether I like Messi.
 7. The teacher asked Peter how many subjects he had finished since 2021.
 8. My sister asked me to turn off the light.
 9. She asked me whether I like listening to music.
 10. Linda asked me where is the best place to travel in the summer. Bài 2: Chuyển các câu hỏi trực tiếp dạng Yes-No questions dưới đây thành câu hỏi gián tiếp. 

  Ví dụ: “Is this my birthday cake?” →Peter asked Mary if that was his birthday cake. 

  1. “Will you send me an e-mail?” Marty to Kim

  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  1. “Were you driving your car when you had an accident?” The police to Mr Lloyd

  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  1. “Did you give up smoking last month?” The doctor to Mrs Smith

  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  1. “Have you done the washing up?” Mum to me

  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  1. “Can you phone your mother at home?” The teacher to him

  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   

  Đáp án: 

  1. Marty asked Kim if she would send him an email.
  2. The police asked Mr Lloyd if he had been driving his car when he had an accident.
  3. The doctor asked Mrs Smith if she had given up smoking the month before.
  4. Mum asked me if I had done the washing up.
  5. The teacher asked him if he could phone his mother at home.

   

  Bài 3: Chuyển các câu hỏi trực tiếp dạng Wh-questions dưới đây thành câu hỏi gián tiếp. 

  Ví dụ: Who is this flower for? →Mary asks Peter who that flower is for. 

  1. “What’s your name? ” The officer to Sam

  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  1. “How could you drive here in this storm?” Linda to the writer

  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  1. “Why are you wearing this awful shirt?” The boss to Mr Grey

  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  1. “When will the lunch be ready?” Tina to her mum

  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  1. “How did you try to cope with this problem? ” The psychologist to Sylvie.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   

  Đáp án: 

  1. The officer asked Sam what his name was.
  2. Linda asked the writer how he could drive there in that storm.
  3. The boss asked Mr. Grey why he was wearing that awful shirt.
  4. Tina asked her mum when the lunch would be ready.
  5. The psychologist asked Sylvie how she had tried to cope with that problem.

   

  Bài 4: Chuyển các câu hỏi trực tiếp dưới đây thành câu hỏi gián tiếp. 

  1. “Have you done your homework yet, Peter?”

  Mum wanted to know if ……………………………………………………………………………………………… 

  1. “Where are you going to spend your holiday this summer, Sue?”

  Mary asked Sue …………………………………………………………………………………………………………. 

  1. “Do you know how long it is from London to Cambridge?”

  Tom asked me if…………………………………………………………………………………………………………. 

  1. “Will you phone me as soon as you arrive in Oxford, Carol?”

  Cindy asked Carol if …………………………………………………………………………………………………… 

  1. “Did the children play football in the park yesterday? ”

  Grandma was interested in knowing if ………………………………………………………………………….. 

   

  Đáp án: 

  1. Mum wanted to know if  Peter had already done his homework .
  2. Mary asked Sue where she was going to spend her  holiday that summer
  3. Tom asked me if I knew how long it was  from London to Cambridge.
  4. Cindy asked Carol if she would  phone her  as soon as she arrived in Oxford
  5. Grandma was interested in knowing if the children had played football in the park the previous day/the day before.

   

  Bài 5: Chọn phương án đúng nhất. 

  1. “What has Daddy made for dinner ? ” asked Simon.
  2. Simon asked what Daddy had made for dinner.
  3. Simon asked what Daddy have made for dinner.
  4. Simon asked what Daddy has made for dinner.
  5. “Who won the match? ” asked Monica.
  6. Monica asked who had won the match.
  7. Monica asked who have won the match.
  8. Monica asked who has won the match.
  9. “Has Sarah ever been to Siena ? ” he asked.
  10. He asked whether Sarah had never been to Siena.
  11. He asked whether Sarah had ever been to Siena.
  12. He asked whether Sarah has never been to Siena.
  13. “Do you like fried eggs?”Anne asked David
  14. Anne asked David whether he like fried eggs.
  15. Anne asked David if he like fried eggs.
  16. Anne asked David if he liked fried eggs.
  17. “Can they play the piano?” she asked 
  18. She asked if they could play the piano.
  19. She asked if they can play the piano.
  20. She asked whether they can play the piano.

   

  Đáp án 

  1. A 2. A 3. B 4. C 5. A

  Bài 6: Chọn dạng động từ đúng trong những câu trực tiếp dưới đây. 

  1. Helen asked me if I liked visiting old buildings.

  Do you like/Did you like visiting old buildings?’ asked Helen. 

  1. Bill asked Mary if she had done anything the previous weekend.

  Have you done anything/Did you do anything last weekend?’ 

  1. The policeman asked me if the car belong to you me.

  Does this car belong/Did this car belong to you?’asked the policeman. 

  1. Fiona asked me if I had seen her umbrella anywhere.

  Did you see/Have you seen my umbrella anywhere ?’ asked Fiona. 

  1. Joe asked Tina when she would get back.

  ‘When will you get /have you got back?’asked Joe. 

   

  Đáp án: 

  1. Do you like
  2. Did you do anything
  3. Does this car belong
  4. Have you seen
  5. will you get

   

cấu trúc asked

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc asked mà Edison Schools đã chia sẻ với bạn. Hy vọng qua bài viết này bạn đã có thể nắm rõ cách sử dụng công thức asked tương ứng với từng loại câu trực tiếp. Để từ đó dễ dàng ghi điểm trong các kỳ thi cũng như tự tin trong giao tiếp tiếng anh hơn. Chúc các bạn học tập thật tốt.

>>> Xem thêm các bài viết khác tại: https://edisonschools.edu.vn/

Các bài viết liên quan

Ngày Dự án Khối Trung học – Hàng loạt Dự án học tập ý nghĩa được “trình làng”

Sau nhiều thời gian ấp ủ và xây dựng, Ngày Dự án Khối Trung học đã chính thức được khởi động với hàng loạt các Dự án ý nghĩa được các bạn học sinh báo cáo. Trong hoạt động đầu tiên của Ngày Dự án, các Teen đã có dịp đi du lịch vòng quanh thế giới, đến với nhiều điểm hẹn văn hóa khác nhau với Dự án GLOBAL FAIR.

Tiểu học

Bí kíp kỳ thi – Chuyện bây giờ mới kể

Vậy là các EddieTeen đã vượt qua kì thi học kì I một cách thành công! Chúng tớ đã học tập thật sự rất chăm chỉ đấy. Để có được những bài thi với kết quả rực rỡ, ngoài sự chỉ dạy của các Thầy Cô và sự cố gắng của chính chúng tớ, phải kể đến sự giúp sức của cả lớp nữa đó.

Tiểu học

Eddie Trung học – Khám phá những giá trị văn hóa 54 dân tộc anh em

Một hành trình thú vị của các Eddie Trung học trong Học kì I lần này chính là chuyến đi khám phá Làng Văn hóa - Du lịch Các dân tộc Việt Nam.

Tiểu học