Cách dùng Although trong tiếng anh chuẩn dành cho bạn - Edison Schools

Cách dùng Although trong tiếng anh chuẩn dành cho bạn

Cách dùng Although trong tiếng anh chuẩn dành cho bạn

Cách dùng Although trong tiếng anh chuẩn dành cho bạn

02/08/2022

Liên từ phụ Although là điểm ngữ pháp thường được dùng trong văn viết và nói tiếng anh. Biết cách dùng Although thành thạo sẽ giúp bạn có được bài văn mạch lạc xúc tích và ấn tượng. Chúng tôi sẽ giúp bạn nắm được điểm ngữ pháp liên quan đến Although qua bài viết sau.

Định nghĩa về “Although” trong ngữ pháp tiếng anh

Although dịch tiếng việt sẽ có nghĩa là “mặc dù” hoặc là “ dẫn cho”. Nó được dùng để liên kết hai vế câu biểu thị hành động trái ngược nhau về logic. Ngoài ra, nó còn được dùng để chỉ sự nhượng bộ. 

Cách đọc của Although có sự khác nhau theo phiên âm. 

 • Phiên âm Anh – Anh: /ɔːlˈðəʊ/
 • Phiên âm Anh – Mỹ: /ɑːlˈðoʊ/

Cách dùng Although chuẩn nhất

cách dùng although

Although là liên từ phụ thường đứng ở đầu câu hoặc giữa câu. Tuỳ vào mỗi vị trí nó sẽ thể hiện những sắc thái khác nhau. Đồng thời, nó cũng sẽ có những cấu trúc khác nhau. Tuy nhiên, sau “Although” sẽ là một cụm mệnh đề gồm có chủ ngữ, vị ngữ,…

Vị trí đầu câu Although mang đến sự trang trọng cho câu.

 Cấu trúc được sử dụng sẽ là Although, S + V, S +V +…  

Ví dụ: Although it is very sunny today, I still go to the market with my mother.

Vị trí giữa câu của Although sẽ nhấn mạnh sự trái ngược, tương phản của hai vế. 

Cấu trúc của cách dùng này là: S + V, Although S + V +… 

Ví dụ: I failed the English exam although I studied hard

Trường hợp đặc biệt trong cách dùng Although

“Although” luôn đi chung với một mệnh đề. Trong trường hợp cả hai mệnh đề đều cùng chủ ngữ bạn sẽ có thể rút gọn câu. Mục đích rút gọn để tăng sự trang trọng cho câu văn. Phần rút gọn sẽ là ở mệnh đề vế có “Although”.

Ví dụ câu đầy đủ là “ Although he has difficulty moving, he still goes to work on time” . Bạn có thể rút gọn trở thành “ Although difficulty moving, he still goes to work on time”. 

Phân biệt cách dùng Although

Trong tiếng anh, ngoài Although còn có rất nhiều từ, cụm từ dùng với nghĩa “ mặc dù”, “dẫu cho”,…Một số từ và cụm từ phổ biến: Though, despite, in spite of, even though,…Tuy nhiên, chúng sẽ có cách dùng khác nhau về ngữ pháp. 

Although, though, even though là các từ có phần ngữ pháp tương tự nhau. Mỗi từ thể hiện sắc thái và sự trang trọng ở mức khác nhau. Khi dùng ở đầu câu từ “though” có sự trang trọng hơn “Although”. Sự tương phản giữa hai vế sẽ được thể hiện rõ nhất khi dùng “Even though” sau đó lần lượt đến “Although” và “though”.

Ví dụ: Cùng nói về một người đàn ông làm việc vất vả và mức lương nhận được rất thấp

 • Thể hiện sự trang trọng: Although his work is hard, his salary is low. 
 • Sự tương phản rõ rệt hơn: His salary is low, even though the work is very hard

Trong văn nói tiếng anh, bạn có thể dùng “though” và “Although” thay thế cho nhau mà nghĩa và ngữ pháp không thay đổi. Trường hợp đặc biệt “though” sẽ được dùng ở cuối câu. 

Khi bạn dùng “despite” hoặc “in spite of” chú ý về ngữ pháp vì chúng đứng trước danh từ, cụm danh từ hoặc động từ thêm ing. Nếu đứng ở đầu câu thì sau khi kết thúc mệnh đề có hai từ này sẽ phải có dấu phẩy. 

Chuyển đổi “Although” với  “despite” hoặc “in spite of”

cách dùng although

“Although”, “despite” và “in spite of” đều là mệnh đề phụ chỉ sự tương phản giữa các vế trong câu. Bạn có thể linh động chuyển đổi giữa các từ để cho bàn văn, bài nói tiếng anh có sự đa dạng và hấp dẫn hơn.

Khi bạn dùng “despite” hoặc “in spite of” để thay thế cho “Although” cần chú ý nhất về mặt cấu trúc. Bởi vì “ Although” đi cùng mệnh đề còn  “despite” và “in spite of” đi cùng cụm danh từ hoặc động từ. 

Trường hợp chủ ngữ ở các mệnh đề giống nhau

Bạn thực hiện chuyển đổi “ Although” với “despite/ in spite of”  cho trường hợp này theo cấu trúc: Although + S + V thành despite/ in spite of + V-ing

Ví dụ: “Although the car was very dirty, he didn’t wash it” chuyển thành “ Despite/ in spite of the dirty car, he didn’t wash it”

Trường hợp chủ ngữ là danh từ + động từ tobe + tính từ

Cấu trúc thay thế: Although + the + N + tobe + Adj => Despite/ in spite of + the + Adj + N

Ví dụ: “Although the car was very dirty, he didn’t wash it” đưa tính từ đặc trước danh từ và bỏ tobe sẽ thành “ Despite/ in spite of the dirty car, he didn’t wash it”

Trường hợp chủ ngữ là đại từ + động từ tobe + tính từ

Cấu trúc thay thế: Although + S + tobe + Adj => Despite/ in spite of + Her/his/their + N. 

Tức là bạn sẽ đổi đại từ thành sở hữu, bỏ tobe và chuyển tính từ thành danh từ. 

Ví dụ: “Although he was ill, he still went to school” chuyển thành “ Despite his illness, he still went to school”. 

Trường hợp chủ ngữ là đại từ + động từ + trạng từ

Cấu trúc: Although + S + V + Adv=> Despite/ in spite of + Her/his/their + Adj+ N. 

Bạn sẽ thực hiện đổi đại từ thành sở hữu cùng với đó chuyển động từ thành danh từ, trạng từ thành tính từ.

Ví dụ: “Although he behaves improlitely, people still love him” => “Despite/ in spite of his improlite behavior, people still love him”

Một số cấu trúc chuyển đổi khác

 • Although + there + tobe + N => Despite/ in spite of + N
 • Although + It + tobe +Adj => Despite/ in spite of + N
 • Although + N + tobe +V3/ed => Despite/ in spite of + The Noun + of + Noun
 • Although + S + V => Despite/ in spite of + the fact that + S + V

Trên đây là cách dùng Although đầy đủ nhất chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng bạn sẽ có được bài học bổ ích nhất.

Liên từ phụ Although là điểm ngữ pháp thường được dùng trong văn viết và nói tiếng anh. Biết cách dùng Although thành thạo sẽ giúp bạn có được bài văn mạch lạc xúc tích và ấn tượng. Chúng tôi sẽ giúp bạn nắm được điểm ngữ pháp liên quan đến Although qua bài viết sau.

Định nghĩa về “Although” trong ngữ pháp tiếng anh

Although dịch tiếng việt sẽ có nghĩa là “mặc dù” hoặc là “ dẫn cho”. Nó được dùng để liên kết hai vế câu biểu thị hành động trái ngược nhau về logic. Ngoài ra, nó còn được dùng để chỉ sự nhượng bộ. 

Cách đọc của Although có sự khác nhau theo phiên âm. 

 • Phiên âm Anh – Anh: /ɔːlˈðəʊ/
 • Phiên âm Anh – Mỹ: /ɑːlˈðoʊ/

Cách dùng Although chuẩn nhất

Although là liên từ phụ thường đứng ở đầu câu hoặc giữa câu. Tuỳ vào mỗi vị trí nó sẽ thể hiện những sắc thái khác nhau. Đồng thời, nó cũng sẽ có những cấu trúc khác nhau. Tuy nhiên, sau “Although” sẽ là một cụm mệnh đề gồm có chủ ngữ, vị ngữ,…

Vị trí đầu câu Although mang đến sự trang trọng cho câu.

 Cấu trúc được sử dụng sẽ là Although, S + V, S +V +…  

Ví dụ: Although it is very sunny today, I still go to the market with my mother.

Vị trí giữa câu của Although sẽ nhấn mạnh sự trái ngược, tương phản của hai vế. 

Cấu trúc của cách dùng này là: S + V, Although S + V +… 

Ví dụ: I failed the English exam although I studied hard

Trường hợp đặc biệt trong cách dùng Although

“Although” luôn đi chung với một mệnh đề. Trong trường hợp cả hai mệnh đề đều cùng chủ ngữ bạn sẽ có thể rút gọn câu. Mục đích rút gọn để tăng sự trang trọng cho câu văn. Phần rút gọn sẽ là ở mệnh đề vế có “Although”.

Ví dụ câu đầy đủ là “ Although he has difficulty moving, he still goes to work on time” . Bạn có thể rút gọn trở thành “ Although difficulty moving, he still goes to work on time”. 

Phân biệt cách dùng Although

Trong tiếng anh, ngoài Although còn có rất nhiều từ, cụm từ dùng với nghĩa “ mặc dù”, “dẫu cho”,…Một số từ và cụm từ phổ biến: Though, despite, in spite of, even though,…Tuy nhiên, chúng sẽ có cách dùng khác nhau về ngữ pháp. 

Although, though, even though là các từ có phần ngữ pháp tương tự nhau. Mỗi từ thể hiện sắc thái và sự trang trọng ở mức khác nhau. Khi dùng ở đầu câu từ “though” có sự trang trọng hơn “Although”. Sự tương phản giữa hai vế sẽ được thể hiện rõ nhất khi dùng “Even though” sau đó lần lượt đến “Although” và “though”.

Ví dụ: Cùng nói về một người đàn ông làm việc vất vả và mức lương nhận được rất thấp

 • Thể hiện sự trang trọng: Although his work is hard, his salary is low. 
 • Sự tương phản rõ rệt hơn: His salary is low, even though the work is very hard

Trong văn nói tiếng anh, bạn có thể dùng “though” và “Although” thay thế cho nhau mà nghĩa và ngữ pháp không thay đổi. Trường hợp đặc biệt “though” sẽ được dùng ở cuối câu. 

Khi bạn dùng “despite” hoặc “in spite of” chú ý về ngữ pháp vì chúng đứng trước danh từ, cụm danh từ hoặc động từ thêm ing. Nếu đứng ở đầu câu thì sau khi kết thúc mệnh đề có hai từ này sẽ phải có dấu phẩy. 

Chuyển đổi “Although” với  “despite” hoặc “in spite of”

“Although”, “despite” và “in spite of” đều là mệnh đề phụ chỉ sự tương phản giữa các vế trong câu. Bạn có thể linh động chuyển đổi giữa các từ để cho bàn văn, bài nói tiếng anh có sự đa dạng và hấp dẫn hơn.

Khi bạn dùng “despite” hoặc “in spite of” để thay thế cho “Although” cần chú ý nhất về mặt cấu trúc. Bởi vì “ Although” đi cùng mệnh đề còn  “despite” và “in spite of” đi cùng cụm danh từ hoặc động từ. 

Trường hợp chủ ngữ ở các mệnh đề giống nhau

Bạn thực hiện chuyển đổi “ Although” với “despite/ in spite of”  cho trường hợp này theo cấu trúc: Although + S + V thành despite/ in spite of + V-ing

Ví dụ: “Although the car was very dirty, he didn’t wash it” chuyển thành “ Despite/ in spite of the dirty car, he didn’t wash it”

Trường hợp chủ ngữ là danh từ + động từ tobe + tính từ

Cấu trúc thay thế: Although + the + N + tobe + Adj => Despite/ in spite of + the + Adj + N

Ví dụ: “Although the car was very dirty, he didn’t wash it” đưa tính từ đặc trước danh từ và bỏ tobe sẽ thành “ Despite/ in spite of the dirty car, he didn’t wash it”

Trường hợp chủ ngữ là đại từ + động từ tobe + tính từ

Cấu trúc thay thế: Although + S + tobe + Adj => Despite/ in spite of + Her/his/their + N. 

Tức là bạn sẽ đổi đại từ thành sở hữu, bỏ tobe và chuyển tính từ thành danh từ. 

Ví dụ: “Although he was ill, he still went to school” chuyển thành “ Despite his illness, he still went to school”. 

Trường hợp chủ ngữ là đại từ + động từ + trạng từ

Cấu trúc: Although + S + V + Adv=> Despite/ in spite of + Her/his/their + Adj+ N. 

Bạn sẽ thực hiện đổi đại từ thành sở hữu cùng với đó chuyển động từ thành danh từ, trạng từ thành tính từ.

Ví dụ: “Although he behaves improlitely, people still love him” => “Despite/ in spite of his improlite behavior, people still love him”

Một số cấu trúc chuyển đổi khác

 • Although + there + tobe + N => Despite/ in spite of + N
 • Although + It + tobe +Adj => Despite/ in spite of + N
 • Although + N + tobe +V3/ed => Despite/ in spite of + The Noun + of + Noun
 • Although + S + V => Despite/ in spite of + the fact that + S + V

Trên đây là cách dùng Although đầy đủ nhất chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng bạn sẽ có được bài học bổ ích nhất.

Liên từ phụ Although là điểm ngữ pháp thường được dùng trong văn viết và nói tiếng anh. Biết cách dùng Although thành thạo sẽ giúp bạn có được bài văn mạch lạc xúc tích và ấn tượng. Chúng tôi sẽ giúp bạn nắm được điểm ngữ pháp liên quan đến Although qua bài viết sau.

Định nghĩa về “Although” trong ngữ pháp tiếng anh

Although dịch tiếng việt sẽ có nghĩa là “mặc dù” hoặc là “ dẫn cho”. Nó được dùng để liên kết hai vế câu biểu thị hành động trái ngược nhau về logic. Ngoài ra, nó còn được dùng để chỉ sự nhượng bộ. 

Cách đọc của Although có sự khác nhau theo phiên âm. 

 • Phiên âm Anh – Anh: /ɔːlˈðəʊ/
 • Phiên âm Anh – Mỹ: /ɑːlˈðoʊ/

Cách dùng Although chuẩn nhất

Although là liên từ phụ thường đứng ở đầu câu hoặc giữa câu. Tuỳ vào mỗi vị trí nó sẽ thể hiện những sắc thái khác nhau. Đồng thời, nó cũng sẽ có những cấu trúc khác nhau. Tuy nhiên, sau “Although” sẽ là một cụm mệnh đề gồm có chủ ngữ, vị ngữ,…

Vị trí đầu câu Although mang đến sự trang trọng cho câu.

 Cấu trúc được sử dụng sẽ là Although, S + V, S +V +…  

Ví dụ: Although it is very sunny today, I still go to the market with my mother.

Vị trí giữa câu của Although sẽ nhấn mạnh sự trái ngược, tương phản của hai vế. 

Cấu trúc của cách dùng này là: S + V, Although S + V +… 

Ví dụ: I failed the English exam although I studied hard

Trường hợp đặc biệt trong cách dùng Although

“Although” luôn đi chung với một mệnh đề. Trong trường hợp cả hai mệnh đề đều cùng chủ ngữ bạn sẽ có thể rút gọn câu. Mục đích rút gọn để tăng sự trang trọng cho câu văn. Phần rút gọn sẽ là ở mệnh đề vế có “Although”.

Ví dụ câu đầy đủ là “ Although he has difficulty moving, he still goes to work on time” . Bạn có thể rút gọn trở thành “ Although difficulty moving, he still goes to work on time”. 

Phân biệt cách dùng Although

Trong tiếng anh, ngoài Although còn có rất nhiều từ, cụm từ dùng với nghĩa “ mặc dù”, “dẫu cho”,…Một số từ và cụm từ phổ biến: Though, despite, in spite of, even though,…Tuy nhiên, chúng sẽ có cách dùng khác nhau về ngữ pháp. 

Although, though, even though là các từ có phần ngữ pháp tương tự nhau. Mỗi từ thể hiện sắc thái và sự trang trọng ở mức khác nhau. Khi dùng ở đầu câu từ “though” có sự trang trọng hơn “Although”. Sự tương phản giữa hai vế sẽ được thể hiện rõ nhất khi dùng “Even though” sau đó lần lượt đến “Although” và “though”.

Ví dụ: Cùng nói về một người đàn ông làm việc vất vả và mức lương nhận được rất thấp

 • Thể hiện sự trang trọng: Although his work is hard, his salary is low. 
 • Sự tương phản rõ rệt hơn: His salary is low, even though the work is very hard

Trong văn nói tiếng anh, bạn có thể dùng “though” và “Although” thay thế cho nhau mà nghĩa và ngữ pháp không thay đổi. Trường hợp đặc biệt “though” sẽ được dùng ở cuối câu. 

Khi bạn dùng “despite” hoặc “in spite of” chú ý về ngữ pháp vì chúng đứng trước danh từ, cụm danh từ hoặc động từ thêm ing. Nếu đứng ở đầu câu thì sau khi kết thúc mệnh đề có hai từ này sẽ phải có dấu phẩy. 

Chuyển đổi “Although” với  “despite” hoặc “in spite of”

“Although”, “despite” và “in spite of” đều là mệnh đề phụ chỉ sự tương phản giữa các vế trong câu. Bạn có thể linh động chuyển đổi giữa các từ để cho bàn văn, bài nói tiếng anh có sự đa dạng và hấp dẫn hơn.

Khi bạn dùng “despite” hoặc “in spite of” để thay thế cho “Although” cần chú ý nhất về mặt cấu trúc. Bởi vì “ Although” đi cùng mệnh đề còn  “despite” và “in spite of” đi cùng cụm danh từ hoặc động từ. 

Trường hợp chủ ngữ ở các mệnh đề giống nhau

Bạn thực hiện chuyển đổi “ Although” với “despite/ in spite of”  cho trường hợp này theo cấu trúc: Although + S + V thành despite/ in spite of + V-ing

Ví dụ: “Although the car was very dirty, he didn’t wash it” chuyển thành “ Despite/ in spite of the dirty car, he didn’t wash it”

Trường hợp chủ ngữ là danh từ + động từ tobe + tính từ

Cấu trúc thay thế: Although + the + N + tobe + Adj => Despite/ in spite of + the + Adj + N

Ví dụ: “Although the car was very dirty, he didn’t wash it” đưa tính từ đặc trước danh từ và bỏ tobe sẽ thành “ Despite/ in spite of the dirty car, he didn’t wash it”

Trường hợp chủ ngữ là đại từ + động từ tobe + tính từ

Cấu trúc thay thế: Although + S + tobe + Adj => Despite/ in spite of + Her/his/their + N. 

Tức là bạn sẽ đổi đại từ thành sở hữu, bỏ tobe và chuyển tính từ thành danh từ. 

Ví dụ: “Although he was ill, he still went to school” chuyển thành “ Despite his illness, he still went to school”. 

Trường hợp chủ ngữ là đại từ + động từ + trạng từ

Cấu trúc: Although + S + V + Adv=> Despite/ in spite of + Her/his/their + Adj+ N. 

Bạn sẽ thực hiện đổi đại từ thành sở hữu cùng với đó chuyển động từ thành danh từ, trạng từ thành tính từ.

Ví dụ: “Although he behaves improlitely, people still love him” => “Despite/ in spite of his improlite behavior, people still love him”

Một số cấu trúc chuyển đổi khác

 • Although + there + tobe + N => Despite/ in spite of + N
 • Although + It + tobe +Adj => Despite/ in spite of + N
 • Although + N + tobe +V3/ed => Despite/ in spite of + The Noun + of + Noun
 • Although + S + V => Despite/ in spite of + the fact that + S + V

Trên đây là cách dùng Although đầy đủ nhất chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng bạn sẽ có được bài học bổ ích nhất.

>>> Xem thêm các bài viết khác tại: https://edisonschools.edu.vn/

Các bài viết liên quan

Ngày Dự án Khối Trung học – Hàng loạt Dự án học tập ý nghĩa được “trình làng”

Sau nhiều thời gian ấp ủ và xây dựng, Ngày Dự án Khối Trung học đã chính thức được khởi động với hàng loạt các Dự án ý nghĩa được các bạn học sinh báo cáo. Trong hoạt động đầu tiên của Ngày Dự án, các Teen đã có dịp đi du lịch vòng quanh thế giới, đến với nhiều điểm hẹn văn hóa khác nhau với Dự án GLOBAL FAIR.

Tiểu học

Bí kíp kỳ thi – Chuyện bây giờ mới kể

Vậy là các EddieTeen đã vượt qua kì thi học kì I một cách thành công! Chúng tớ đã học tập thật sự rất chăm chỉ đấy. Để có được những bài thi với kết quả rực rỡ, ngoài sự chỉ dạy của các Thầy Cô và sự cố gắng của chính chúng tớ, phải kể đến sự giúp sức của cả lớp nữa đó.

Tiểu học

Eddie Trung học – Khám phá những giá trị văn hóa 54 dân tộc anh em

Một hành trình thú vị của các Eddie Trung học trong Học kì I lần này chính là chuyến đi khám phá Làng Văn hóa - Du lịch Các dân tộc Việt Nam.

Tiểu học