Daniel Kingman - Edison School

TEACHERS - STAFF AT EDISON

TEACHERS - STAFF AT EDISON

Daniel Kingman

Daniel Kingman
– Bắt đầu làm việc tại Edison từ năm học 2022-2023 với vị trí Giáo viên ESL
– Vị trí công tác hiện tại: Giáo viên ESL cho Khối 12 tại Edison Schools Ecopark và Khối Tiểu học tại Edison Schools An Khánh

Daniel Kingman

  • Hỗ trợ học sinh lớp 12 đạt được điểm số cao trong các kỳ thi IELTS, SAT, và kỳ thi THPTQG. Ngoài ra, một trong những học sinh của thầy đã giành được học bổng lớn tại Đại học Adelaide, Úc.
  • Tham gia giảng dạy tại cơ sở trường mới - Edison Schools An Khánh - nơi cùng với các đồng nghiệp tuyệt vời khác, thầy đã tạo nên một môi trường giáo dục lý tưởng cho những học sinh mới, giúp các con làm quen và bắt đầu phát triển trong môi trường mới.

Other faces

Edison School

Innovation for life

Sign up for admission consulting

Parents, please leave your contact information. The school will contact you as soon as possible!